ACTIC_HOLAFUTUR2
missatge clau canvi climatictif
missatge clau sortides setmanals
missatge clau progres sostenible2

Aquests estudis capaciten per recopilar i seleccionar documentació per difondre informació ambiental, informar sobre el medi ambient, dissenyar activitats d’educació ambiental, guiar visitants per l’entorn, resoldre contingències en el recorregut per itineraris, caracteritzar problemes ambientals, gestionar activitats d’ús públic, realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals, promoure els valors del patrimoni en el medi natural i realitzar operacions de control dels hàbitats d’un entorn.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

 • Estructura i dinàmica del medi ambient
 • Medi natural
 • Activitats humanes i problemàtica ambiental
 • Gestió ambiental
 • Mètodes i productes cartogràfics
 • Tècniques d’educació ambiental
 • Programes d’educació ambiental
 • Activitats d’ús públic
 • Desenvolupament en el medi
 • Habilitats socials
 • Projecte d’educació i control ambiental
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Educador/a ambiental
 • Informador/a ambiental
 • Monitor/a d’educació ambiental
 • Guia ambiental
 • Programador/a d’activitats ambientals
 • Monitor/a de campanyes ambientals
 • Guia i intèrpret del patrimoni natural
 • Professional del servei de medi ambient
 • Tècnic/a en control d’espais naturals
 • Monitor/a de la natura
 • Agent mediambiental o similar
 • Monitor/a d’equipaments ambientals

+ Informació

+ Informació

info ambits professionals
info-díptic
Escola del Treball