Organigrama de la Escola del Treball

Equipo Directivo

Neus Caufapé

Directora


Ramon Serrando

Secretari


Olga Castilla

Cap d'Estudis


Paco Gonzalez

Coordinador Pedagògic


Mercè Sanjuan

Administradora


David Saura

Cap d'Estudis Adjunt


Jefes de Area

Olga Garcia

Comunicació


Marta Carnicé

Emprenedoria


Jordi Ruiz

Innovació


Cristina Badia

Mobilitat Europea


Sílvia Guallar

Orientació


Coordinaciones

Eva Ichart

Activitats complementàries


Miquel Borràs

Audiovisuals


Camil Bustamante

Biblioteca


Maribel Badia

Borsa de Treball


Emili Cruz

FCT


Antònia Regué

Gestió Econòmica de Plans i Programes


Puri Casterà

ISO 9001


Albert Leal

Riscos Laborals i ISO 45001


Jefes de Departamento

Esther Bañeres

Administratiu


Alegria Sarrado

Comerç i Màrqueting


Miquel Borràs

Electricitat


David Saura

Energies Renovables


Montse Rebate

Formació i Orientació Laboral


Montse Caufapé

Idiomes


Pepita Oms

Química


Montse Bañeres

Seguretat i Medi Ambient