CFGS de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

missatge clau_learning
missatge clau Comerç estranger
missatge clau txp

Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar l’activitat d’un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació i el control de qualitat

La durada és de 2.000 hores (1.584 en el centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

 • Mostreig i preparació de la mostra
 • Anàlisis químiques
 • Anàlisi instrumental
 • Assajos físics
 • Assajos fisicoquímics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
 • Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
 • Formació en centres de treball
 • Tècnic/a de laboratori i de control de qualitat
 • Analista d’investigació i desenvolupament
 • Analista d’aigües
 • Analista de matèries primeres i de productes acabats
Lab i control titol calendari
QUIM horari
tenim formacio
portes obertes3
departament__quimica

NOTÍCIES