CFGS de Màrqueting i publicitat

missatge clau Marqueting
missatge clau Electricitat laboral
missatge clau Compactat

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els material publicitaris i promocionals necessaris.

Tenen una durada de 1.584hores (1.168 lectives en el centre educatiu i 416 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau superior de gestió de vendes i espais comercials (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGS de màrqueting i publicitat pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGS de gestió de vendes i espais comercials i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus+.

 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Investigació comercial
 • Treball de camp en la investigació comercial
 • Llançament de productes i serveis
 • Polítiques de màrqueting
 • Mitjans i suports de comunicació
 • Atenció al client, consumidor i usuari
 • Màrqueting digital
 • Disseny i elaboració de material de comunicació
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte de màrqueting i publicitat
 • Formació en centres de treball
 • Assistent/a del cap de producte
 • Tècnic/a de màrqueting
 • Tècnic/a en publicitat
 • Tècnic/a en relacions públiques
 • Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
 • Responsable de promocions punt de venda
 • Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
 • Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
 • Tècnic/a en treballs de camp
 • Inspector/a d’enquestadors
 • Agent d’enquestes i censos
 • Codificador/a de dades per a investigacions de mercats
 • Especialista en implantació d’espais comercials
Marqueting titol horari
ER compactat calendari
tenim formacio
portes obertes3
departament-Comerç

NOTÍCIES