IFE – Auxiliar de Vendes i atenció al públic

missatge clau IFE atencio
missatge clau IFE transicio
missatge clau IFE metodologia

Aquests estudis donen resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’etapa postobligatòria. Els Itineraris Formatius Específics prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen l’autonomia personal, la relació social i la inserció laboral a través d’una metodologia pràctica i vivencial en un entorn personalitzat i proper.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball o FCT.

+ Info. 

 • Nois i noies d’entre 16 a 20 anys
 • Preferentment sense el títol d’ESO
 • Amb Necessitats Educatives Especials  (Discapacitat lleu o moderada)

1r curs

 • Iniciació a l’Activitat Laboral
 • Vida Saludable i Cura d’un Mateix
 • Comunicació i Relacions Interpersonals
 • Tutoria

2n curs

 • Tècniques Bàsiques de Marxandatge
 • Atenció al Client
 • Viure en Entorns Propers
 • Ús d’Establiments i Serveis
 • Organització de les Empreses
 • Tutoria

3r curs

 • Preparació de Comandes i Venda de Productes
 • Treballs de Reprografia
 • Organització Personal
 • Activitats Comunitàries
 • Món Laboral
 • Tutoria

4t curs

 • Participació Ciutadana
 • Desenvolupament en el Lloc de Treball
 • Formació en Centres de Treball
 • Tutoria
 • Augment de l’autonomia personal
 • Organització del treball
 • Responsabilitat
 • Relació interpersonal
 • Treball en equip
 • Resolució de problemes
 • Assoliment de les competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball
IFE titol FCT
IFE horari calendari
galeria
tenim formacio
portes obertes3
departament__IFE

NOTÍCIES