Política de Qualitat i Medi Ambient

L’INS Escola del Treball és un centre públic de Formació Professional que vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, a l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se d’estratègies de gestió i de treball, que permetin:

  • Proporcionar un servei educatiu de qualitat, que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria professional i per facilitar-li la formació permanent, dins d’un marc de respecte per les persones, per l’entorn natural social i cultural, fomentant la llibertat, l’esperit crític, la participació,  la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la tolerància, la justícia, la cultura de l’esforç, els valors ecològics i ambientals, la salut personal, el treball ben fet i la millora contínua.
  • Desplegar un sistema de gestió integrat de la qualitat i del medi ambient d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001 i basat en una organització i gestió per processos, per la qual cosa, s’adquireix el compromís de:
    • complir els requisits reglamentaris associats a aspectes de qualitat que ens són aplicables, de garantir els requisits del client i de satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat.
    • complir la normativa i els requisits mediambientals reglamentaris i de treballar per la millora contínua dels resultats de l’organització, tant en la vesant de la gestió com en la racionalització dels recursos naturals i la prevenció dels impactes ambientals de les nostres activitats i serveis.
  • Aportar un valor afegit a la organització i als seus usuaris mitjançant l’oferiment d’una carta de serveis addicionals que permetin millorar la formació, creativitat, iniciativa i ocupabilitat dels nostres usuaris, així com els vincles amb les empreses i institucions del territori, mitjançant la transferència tecnològica i de coneixement. Els serveis de la carta es desenvolupen amb el màxim de rigor, eficàcia i qualitat i es pretén que siguin una eina de presentació i de fiabilitat per als usuaris actual i potencials i les empreses i institucions amb les quals treballa l’Institut.

El compromís amb la qualitat i el medi ambient afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat i els objectius ambientals.

 

Versió 1.9 / Data d’entrada en vigor 14-01-2015