CFGM d’Instal·lació i moblament

CFGM de Gestió Administrativa

CFGM d’Activitats comercials

CFGS de Transport i logística