CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

+350h
missatge clau BT
missatge clau Electricitat laboral

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos.

Permeten obtenir, de manera directa, el certificat de qualificació individual en baixa tensió (carnet d’instal·lador BT).

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci.

 • Automatismes industrials
 • Electrònica
 • Electrotècnia
 • Instal·lacions elèctriques interiors
 • Instal·lacions de distribució
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Màquines elèctriques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics
 • Instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Reparador/a d’electrodomèstics
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Muntador/a d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
Electricitat GM titol i altres
Electricitat GM horari i calendari
info ambits professionals
info-díptic
tenim formacio
portes obertes3
departament-Electric