CFGM d’Instal·lació i moblament

missatge clau Fusta 3x2
missatge clau Fusta projectes reals
missatge clau Fusta dual

Aquests estudis capaciten per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 lectives en el centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau mitjà de fusteria i moble (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGM de fusteria i moble pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGM d’instal·lació i moblament i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci.

 • Materials en fusteria i moble
 • Solucions constructives
 • Operacions bàsiques de fusteria
 • Operacions bàsiques de mobiliari
 • Control de magatzem
 • Planificació de la instal·lació
 • Instal·lació de mobiliari
 • Instal·lació de fusteria
 • Instal·lació d’estructures de fusta
 • Formació i orientació laboral>
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Cap d’equips de fusters
 • Fuster/a d’armadures a la construcció
 • Fuster/a en general
 • Fuster/a de decorats
 • Ebenista i treballador/a assimilat/da
 • Muntador/a i instal·lador/a de mobles
 • Fabricació d’estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Futa Moblament titol i horari
ER compactat calendari
tenim formacio
portes obertes3
departament de fusta2
Escola del Treball