Acreditat1

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Font: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Degut a la situació actual, el Departament d’Educació ha decidit ajornar la publicació del resultat provisional de preinscripció i el termini per presentar les al·legacions contra aquest resultat, fins a nou avís.

Quines competències es poden acreditar a l’INS Escola del Treball?

Terminis, documentació, requisits, taxes i altres informacions

Documentació justificativa a presentar

pdf-baixar

Dossier de la trajectòria professional i formativa

doc1

Guia de l’aspirant

pdf-baixar

Sol·licitud de preinscripció

doc1

Resolució PRE/164/2020

pdf-baixar