Agenda 21

L’Institut Escola del Treball participa a la microxarxa “Pla de Prevenció de Residus” de l’Ajuntament de Lleida.

Els objectius que ens hem fixat són:

  • Separar les fraccions i reduir-ne la generació.
  • Reduir els consums d’aigua, energia i paper.

En aquests documents es pot observar l’assoliment d’aquests objectius al llarg dels anys:

Escola del Treball