Biblioteca

NOTÍCIES

Guia d'ús

A la biblioteca hi ha tres tipus de materials: llibres, publicacions periòdiques (revistes i diaris) i material àudio-visual informàtic.

LLIBRES

Els llibres es classifiquen i es col•loquen en els prestatges seguint la Classificació Decimal Universal (CDU). La majoria de biblioteques del món utilitzen la CDU per a classificar els llibres. Consisteix a donar un número, del 0 al 9, a tots els llibres de la biblioteca, segons el tema de què tractin.

 • 0 Obres generals
 • 1 Filosofia
 • 2 Religió
 • 3 Ciències socials
 • 4 (Sense classificació)
 • 5 Ciències pures i naturals
 • 6 Ciències aplicades. Tècnica
 • 7 Belles Arts. Jocs. Esports
 • 8 Llengua. Literatura
 • 9 Geografia. Història

 

REVISTES I DIARIS. Les revistes s’ordenen a l’expositor seguint l’ordre alfabètic dels títols. A l’expositor només hi ha els darrers números, els anteriors es guarden en capses. A la biblioteca hi ha 5 diaris (Avui, La Mañana, El País, Segre, La Vanguardia). Es guarden durant 4 mesos.

CONSULTA DEL CATÀLEG. Per saber quins llibres hi ha a la biblioteca entreu a: www.xtec.cat/epergam i seleccioneu la biblioteca IES Escola del Treball (Lleida) de la llista de biblioteques.

PRÈSTEC. En el Registre d’usuaris i usuàries de la biblioteca hi consta tot l’alumnat del centre. Cadascú té un codi. Per poder-se endur documents només cal identificar-se, no es necessita cap carnet. El termini de préstec és d’un mes. Per demanar una prórroga cal venir a la biblioteca amb el llibre. Els documents retornats no s’han de deixar en els prestatges sinó a la taula del professor/a. Quan la biblioteca és tancada es poden retornar els documents a consergeria. Els llibres que tenen en el llom les lletres NP són no prestables (diccionaris, atles, enciclopèdies,…). Si es perd un document prestat s’ha de reposar al fons de la biblioteca.

ORDINADORS. Hi ha 5 ordinadors per a l’alumnat. Són per a fer treballs, consultes a internet, …Per utilitzar-los cal apuntar-se en un quadern.

NORMES. A la biblioteca no es pot menjar, beure, fer soroll, … Cal respectar el silenci perquè és un lloc de consulta i d’estudi. Podeu exigir als altres usuaris que respectin el silenci. També s’ha de respectar el fons documental, el mobiliari i l’ordre. Tot el material consultat s’ha de tornar a la taula del professor/a. Si incompliu el termini del préstec estareu un temps sense poder agafar res de la biblioteca. L’incompliment de les normes de la biblioteca implica la imposició d’un full d’incidència.

ePèrgam: consulta el fons de l'Institut

L’ePèrgam, és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d’Ensenyament. És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars. Consulta el Web…

Consulta les exposicions realitzades en el nostre Institut organitzades per la Biblioteca

BESCAT.edu3

Blogs i webs de biblioteques escolars

La biblioteca de l’Institut Escola del Treball pertany al Directori d’espais virtuals de biblioteques escolars.