CE Fabricació intel·ligent

Les tendències tecnològiques cap a la integració global de la cadena de valor demanden professionals amb competències en les tecnologies més avançades, que donin resposta a la implantació de las mateixes en els processos productius existents i amb atenció als aspectes de seguretat.
Aquest curs d’especializació consisteix a desenvolupar i gestionar projectes d’adaptació de processos productius,identificant els objectius de producció, tenint en compte els indicadors clau de rendiment (KPIs), i aplicant tecnologies avançades de control de producció i els requeriments de qualitat i seguretat.

Aquest és un Curs d’Especialització o Postgrau en Formació Professional que condueix a l’obtenció d’un títol oficial de nivell 5.5.4, d’acord amb la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació. El curs, que està regulat pel reial Decret 481/2020, de 7 d’abril (BOE 13/05/2020), consta de 36 ECTS i té una durada de 600 hores.

Requisits d’accés

Cal estar en possessió de qualsevol de les següents titulacions

 • Tècnic/a Superior en Automatització i Robòtica Industrial
 • Tècnic/a Superior en Mecatrònica Industrial
 • Tècnic/a Superior en Disseny en Fabricaciò Mecànica
 • Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
 • Tècnic/a Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Tècnic/a Superior en Manteniment Electrònic
 • Processos productius intel·ligents
 • Metrologia i instrumentació intel·ligent
 • Entorns connectats a xarxa i internet de les coses
 • Virtualització de màquines i processos productius
 • Formació en centres de treball

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiaues i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d’automatització, les activitats de la qual tinguin una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d’operació i gestió.

tenim formacio
portes obertes3
departament_Electric
Escola del Treball