Clash Royale

Clash Royale és un videojoc freemium d’estratègia per a Mòbils, Desenvolupat i publicat per Supercell. Es va llançar globalment per a iOS i Android el 2 de març de 2016. El joc combina elements dels jocs de cartes col·leccionables, defensar la torre i estratègia d’acció en temps real. 

Clash Royale és un videojoc basat en l’univers de Clash of Clans. En la seva primera edició comptava amb 27 cartes que s’han anat ampliant amb les successives actualitzacions del joc (actualment compta amb 109 cartes). Aquestes cartes es classifiquen en cartes comuns, cartes especials, cartes èpiques i cartes llegendàries.

En el joc les partides són contra un altre jugador en un 1 Vs 1, encara que més tard s’implementaria una nova manera anomenat 2 Vs 2. Cada jugador consta de 3 torres, una al centre (la torre del Rei) la qual si és destruïda s’esfondren totes, i dos als costats (Torre de corones o les de princeses), encara que en el mode 2 vs 2 hi ha dos torres centrals però només compten amb una corona. Si es destrueix una torre dels costats s’atorga un punt (corona) al jugador que hagi aconseguit enderrocar-la, i en cas que el jugador enderroqui la torre central, la partida acabarà per complet. Si s’arriba a “mort sobtada” (és a dir, que si a l’acabar el temps de la partida, cap dels dos jugadors és derrotat), se’ls donarà als jugadors 1 minut de temps extra i amb tan sols enderrocar una torre a “mort sobtada” (ja sigui la torre central o una de les dues torres de corones) la partida finalitzarà automàticament. En cas que cap dels jugadors sigui derrotat en mort sobtada, es considerarà com un empat i finalitzarà la partida.

El joc està plantejat en mode torneig de dos jugadors/es (1 Vs 1). Cada jugador/a competirà contra un altre. Així, el jugador/a que arribi a guanyar 3 partides (mazos) passarà a la següent ronda. La durada de cada partida és de 3 a 5 minuts.

L’organització de l’ETGAMES publicarà els jugadors/es que han de competir i l’ordre en que ho faran. La no presentació d’un jugador/a en el moment de la competició implica la pèrdua del torneig i la eliminació definitiva.

 

A continuació trobareu les regles que regiran el torneig. Aquestes regles son molt elementals i podrien no recollir totes possibles situacions i per això preguem per tal que l’ètica i el sentit comú ens il·luminin.
L’organització pot ampliar, reduir o modificar les següents indicacions si ho considera necessari per garantir el desenvolupament del torneig.

En general, no es permet desconcentrar, molestar o dificultar el joc d’un participant quan competeix. Cal respectar el joc de tothom.

Torneig

 • Serà una competició en format de torneig.
 • Es jugaran rondes de partides de 2 de jugadors/es. 
 • Cada partida acaba quan un dels jugadors guanya 3 partides o mazos.

Si vols practicar pel torneig has de tenir instal·lat el joc en el teu dispositiu mòbil i jugar on-line.

 • En aquest torneig podran participar les persones que pertanyin a la comunitat educativa de l’institut Escola del Treball de Lleida amb els següent perfil de la comunitat educativa:
  • Alumnat i exalumnat
  • Professorat (i familiars)
  • Pares i mares
 • L’organització del torneig pot decidir no admetre una persona en la competició per motius disciplinaris o d’altres.
 • Per participar cada jugador/a ha d’omplir i trametre el següent formulari d’inscripció:

Enllaç al formulari

Escola del Treball