Departament IFE

Els IFE són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària

oferta-formativa_ife

Itinerari Formatiu Específic

Equip humà

Notícies del departament