Calendaris

El centre disposa d'una serie de calendaris que feliciten la comunicació del centre

Calendari públic de l'Escola del Treball

El centre fa públic en el web escoladeltreball.cat, el calendari públic obert a tota la comunitat educativa del centre. Aquest calendari informa dels events generals del centre:

 • Festius del curs
 • Inici i final de trimestre
 • Sessions d’avaluació
 • Auditories internes i externes
 • Estudi assistit
 • Lliurament de notes finals
 • Convocatoria extraordinària
 • Reclamacions
 • Setmana de l’Emprenedoria
 • Formació Interna de Centre (Juny)
 • Acte d’inici de curs i entrega d’orles

Pots accedir al calendari públic des de dos espais del web:

 

 

Calendari compartit del professorat i PAS

 

 

En l’acollida digital al professorat:

 • Es crea el correu de l’escola (@escoladeltreball.cat) i es notifica que aquest serà el mitjà principal de comunicació amb la resta de la comunitat educativa
 • S’informa dels serveis digitals a l’abast:
  • Accés al WiFi de l’escola i altres sistemes de connectivitat a disposició
  • Serveis Workspaces de Google (GSuite)
   • Accés a la unitat compartida de professorat en el Drive del professor/a. Informació a l’abast
   • Configuració bàsica del correu. Incorporació de la signatura corporativa
   • Configuració bàsica del calendari
  • EVA’s . Classroom i Moodle. Accés, gestió i consells. També s’informa de la persona de l’àrea d’EDC que fa la gestió i els suport del Moodle
  • Calendaris del centre
   • Calendari de professorat en el domini @escoladeltreball.cat. S’explica l’ús, sistema de notificacions, gestió d’events, etc. També es fa suport per afegir aquest calendari al propi del domini
   • Calendari de curs en obert a tota la comunitat educatica en el web del centre
  • Servei de fotocòpies online. El centre disposa d’un servei de fotocòpies online mitjançant un formulari a disposició en el web escoladeltreball.cat
  • Web del Coneixement Obert de l’escola. co7.escoladeltreball.cat
 • S’explica el servei de Suport Digital Individualitzat a l’abast del professorat i l’alumnat
 • S’informa del sistema de comunicació eficaç per grups de distribució del correu a l’abast de la comunitat digital @escoladeltreball.cat
 • S’informa del programa de formació digital gestionat per l’àrea de comunicació
 • Se li fa entrega de l’equip portàtil (*)
 • Es fa una presentació completa multimèdia per descriure tots aquests serveis, el model organitzatiu i de funcionament digital, consells, etc.

 

(*) Sempre que sigui possible en funció de disponibilitat

Aquest calendari només és accesible per invitació. Si ets docent o PAS de l’Escola del Treball i vols accedir a ell. Contacta amb la persona responsable de Benestar Digital. 

Escola del Treball