Formació i suport digital

L'acompanyament digital i la formació continuada ens defineixen com a centre compromès en la millora continua i la innovació digital

L'Escola del Treball va una aposta valenta i sostinguda per la Formació Interna del Centre (FIC) sense descuidar les propostes digitals

El centre reserva les dues darreres setmanes de juny per a la formació interna. Aquesta iniciativa plenament consolidada té com a objectiu facilitar l’accés a les actualitzacions formatives del professorat.

Les iniciatives FIC digitals són sempre presents i intenten millorar el coneixement d’eines i recursos digitals i la millora de les destreses digitals. Aquesta formació es duu a terme aprofitant els recursos humans del centre (membres de l’àmbit d’Estratègia i Benestar Digital) i està certificada pel Departament d’Educació.

El suport digital individualitzat és un dels instruments amb que el centre intenta millorar la vida digital de la seva comunitat

Aquest servei individualitzat està pensat per facilitar la vida digital del professorat del centre. Aquests són algunes situacions en que pots sol·licitar el servei:

  • Suport per resoldre problemes connectivitat a la xarxa del centre
  • Suport en la instal·lació de programari lliure o amb llicència en el vostre equip
  • Suport per resoldre problemes de rendiment de l’equip
  • Orientacions sobre eines i recursos a l’abast

El suport és individual i es durà a terme en l’espai digital que el centre ha habilitat a la planta baixa en el dia i hora que el servei et proposi per correu electrònic.

Accedir al servei és molt senzill. Cal consultar les hores d’atenció a disposició i anar directament a l’espai digital a ser atès

 

Escola del Treball