Serveis digitals al professorat

El centre ofereix una sèrie de serveis digitals al professorat amb la finalitat de millorar el seu benestar digital

Les infraestructures físiques del centre milloren la connectivitat, són més fiables i la seva velocitat és superior a la de les xarxes inalàmbriques

El centre disposa d’una infraestructura cablejada de xarxa que cobreix tots els espais educatius i de gestió del centre. Cada un d’aquests espais està connectat amb la sala on s’allotgen els serveis digitals del centre amb almenys un cable directe. Aquesta distribució es fa mitjançant cable de xarxa de categoria 6a o superior.

A partir del cable principal provinent de la sala on es troben els serveis digitals del centre, es fa una distribució cablejada a cada espai mitjançant punts de connexió (rosetes)  amb connector del tipus RJ45. Per aquesta distribució, en cada aula (de vegades cada 2) es disposa d’un Rack on trobarem equips del tipus Patch panel i switch

Roseta

Rack

El centre disposa de diverses xarxes WiFi per la connectivitat.

Cada aula disposa d’un Punt d’Accés propi connectat directament als equips de la sala de servidors i serveis digitals del centre. Aquesta configuració optimitza la velocitat de connexió de les xarxes WiFi.

La xarxa WiFi del professorat és: E_treball_prof

Aquesta xarxa és de ús exclusiu docent del professorat i PAS de l’Escola del Treball 

La xarxa WiFi del professorat és: E_treball_alum

Aquesta xarxa és de ús educatiu de l’alumnat de l’Escola del Treball 

El centre disposa d’altres xarxes WiFi:

 • Eduroam. La xarxa Eduroam és la xarxa d’àmbit mundial gestionada des del Departament d’Educació. Xarxa dedicada principalment a les persones itinerants que es desplacen per centres educatius i necessiten accedir a Internet. Les credencials per a la connexió a la xarxa són el nom d’usuari (juntament amb @xtec.cat) i la contrasenya de la XTEC. Es tracta doncs d’una xarxa pensada per donar servei al professorat
 • E_treball_guest. Xarxa per a visitants externs

El centre disposa d'un ampli catàleg de maquinari

Totes les aules del centre disposen de:

 • TV tàctil o projector làser ultracurt
 • Pc o portàtil d’aula
 • Equip d’àudio integrat en la TV tàctil o extern
 • Webcam i micròfon de sala

El professorat del centre té assignat un equip portàtil que es propietat del centre provinents del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

El professorat del centre té assignat un equip portàtil que es propietat del centre provinents del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

La comunitat educativa del centre disposen d'equipament destinat al prototipat de projectes

El centre disposa d’una impressora 3D destinada al prototipat de projectes. 

Característiques de la impressora Ultimaker 2 Extended

 • Volum d’impressió: 22.3 L X 22.3 W X 30.5 H cm
 • Resolució de capa: Fins 20 micres [0.02 MM)
 • Velocitat d’impressió: 30 mm/s fins 300 mm/s
 • Plataforma de construcció: Vidre / calefactada
 • Diàmetre del filament: 2.85 mm
 • Diàmetre de boquilla: 0.4 mm
 • Tipus de plàstic: PLA/ABS

Si es desitja fer ús d’aquest recurs, cal contactar amb la persona responsable de les infraestructures i l’estratègia digital del centre (Juanjo Martínez – jmart548@escoladeltreball.cat)

Escola del Treball