Serveis digitals al professorat

El centre ofereix una sèrie de serveis digitals al professorat amb la finalitat de millorar el seu benestar digital

Correu elèctronic i serveis associats

El centre ofereix un servei de correu electrònic propi amb el domini @escoladeltreball.cat. Els diferents usuaris es fan a partir de l’inicial del nom i el primer cognom de l’alumne/a. Aquest compte dona accés a la resta de serveis habilitats de l’entorn educatiu Google Workspace.

 • GMail
 • Drive
 • Calendar
 • Meet
 • Documents (editor de documents de text)
 • Fulls de càlcul (editor de fulls de càlcul)
 • Presentacions (editor de presentacions)
 • Formularis (creador i editor de formularis)
 • Keep
 • Youtube

El compte de correu resta actiu de forma indefinida encara que el/la docent no resti al centre. Tot i això, en qualsevol  moment, el professorat que ja no està al centre pot demanar la suspensió del compte

 

El Drive de l’escola és un servei d’emmagatzematge al núvol que està limitat de forma compartida amb el compte a 1TB i permet crear unitats compartides

Amb el Calendar associat al compte de correu de l’escola els docents poden organitzar-se de forma eficient i fluida. També poden compartir-ho amb altres usuaris portant el treball col·laboratiu a un altre nivell.

Meet és l’eina que et permet fer videoconferències i que està integrada en la majoria dels servei de Google Worspace

Tens a la teva disposició un servei individualitzat de suport a les teves necessitats digitals

Aquest servei individualitzat està pensat per facilitar la vida digital del professorat del centre. Aquests són algunes situacions en que pots sol·licitar el servei:

 • Suport per resoldre problemes connectivitat a la xarxa del centre
 • Suport en la instal·lació de programari lliure o amb llicència en el vostre equip
 • Suport per resoldre problemes de rendiment de l’equip
 • Orientacions sobre eines i recursos a l’abast

El suport és individual i es durà a terme en l’espai digital que el centre ha habilitat a la planta baixa en el dia i hora que el servei et proposi per correu electrònic.

Sol·licitar el servei és molt senzill. Cal fer el formulari:

Suport TAC individualitzat a l’alumnat

Un cop rebut el formulari, el servei contactarà amb tú per correu electrònic i es concretarà dia, hora i lloc del servei.

 

El centre disposa de diverses xarxes WiFi per la connectivitat.

La xarxa WiFi del professorat és: E_treball_prof. Trobaràs la contrasenya en el document d’inici de curs (DIC) així com en la unitat compartida de professorat.

El centre disposa d’altres xarxes WiFi:

 • Eduroam. La xarxa Eduroam és la xarxa d’àmbit mundial gestionada des del Departament d’Educació. Xarxa dedicada principalment a les persones itinerants que es desplacen per centres educatius i necessiten accedir a Internet. Les credencials per a la connexió a la xarxa són el nom d’usuari (juntament amb @xtec.cat) i la contrasenya de la XTEC. Es tracta doncs d’una xarxa pensada per donar servei al professorat
 • E_treball_guest. Xarxa per a visitants externs
 • E_treball_alum. Xarxa de l’alumnat

El professorat disposa d'un servei de copisteria on line

El centre ofereix al professorat un servei copisteria on line que permet trametre documents en format pdf des de qualsevol lloc amb connexió a internet. Es pot accedir a aquest servei mitjançant el formulari que trobareu aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpG_nhxpAkwnuaeel2nMmRUalVXKzuI_5_WZ8mWbM9n9LIuw/formResponse

Cal saber que
Aquest formulari permet a l’alumnat i el professorat de l’Escola del Treball de Lleida trametre ÚNICAMENT arxius en format pdf per imprimir a consergeria. Cada formulari admet trametre fins a 5 pdf’s diferents.

Per tal que aquest servei sigui una eina eficaç, cal tenir present:

 • La tramesa del formulari NO IMPLICA L’EXECUCIÓ IMMEDIATA DE LES IMPRESSIONS. Així, el TEMPS DE REALITZACIÓ DE LES IMPRESSIONS PER PART DEL PERSONAL DE CONSERGERIA SERÀ D’UN MÀXIM DE 4 HORES LECTIVES des del moment que es trameti el formulari, SEMPRE I QUAN NO HI HAGI ALGUNA TASCA DE FORÇA MAJOR. S’intentarà reduir aquest temps sempre que sigui possible atès que tenen altres responsabilitats a atendre.
 • El personal de la consergeria POT NO EXECUTAR l’ordre d’impressió del formulari si sospita que alguna de les dades no es coherent amb el servei demanat.
Escola del Treball