Organigrama de l'Escola del Treball

Organigrama_ET 19-20_(1)

Equip Directiu

Neus Caufapé

Directora


Ramon Serrando

Secretari


Olga Castilla

Cap d'Estudis


Paco Gonzalez

Coordinador Pedagògic


Mercè Sanjuan

Administradora


David Saura

Cap d'Estudis Adjunt


Caps d'Àrea

Olga Garcia

Comunicació


Mercè Pijoan

Dinamització


Esther Bañeres

Dual


Marta Carnicé

Emprenedoria


Jordi Ruiz

Innovació


Sílvia Guallar

Orientació


Ramon Segarra

TAC


Coordinacions

Eva Marimon

Activitats complementàries


Miquel Borràs

Audiovisuals


Camil Bustamante

Biblioteca


Maribel Badia

Borsa de Treball


Emili Cruz

FCT


Antònia Regué

Gestió Econòmica de Plans i Programes


Pepita Oms

ISO 9001


Coordinador/a

ISO 14001


Núria Queralt

Riscos Laborals i ISO 45001


Miquel Sànchez

Mobilitat


Caps de Departaments

Esther Bañeres

Administratiu


Alegria Sarrado

Comerç i Màrqueting


Miquel Borràs

Electricitat


David Saura

Energies Renovables


Montse Rebate

Formació i Orientació Laboral


Montse Caufapé

Idiomes


Rosa Pujol

Química


Montse Bañeres

Seguretat i Medi Ambient