Organigrama de l'Escola del Treball

Organigrama-21_22

Equip Directiu

Neus Caufapé

Directora


Ramon Serrando

Secretari


Olga Castilla

Cap d'Estudis


Paco Gonzalez

Coordinador Pedagògic


Mercè Sanjuan

Administradora


David Saura

Cap d'Estudis Adjunt


Caps d'Àrea

Olga Garcia

Comunicació


Pilar Palau

Emprenedoria


Puri Casterà

Gestió Integrada


Albert Leal

Gestió Integrada


Annabel Mateu

Dinamització


Jordi Ruiz

Innovació


Cristina Badia

Mobilitat Europea


Sílvia Guallar

Orientació


Coordinacions

Eva Ichart

Activitats complementàries


Miquel Borràs

Audiovisuals


Camil Bustamante

Biblioteca


Maribel Badia

Borsa de Treball


Emili Cruz

FCT


Jordina Llaberia

Gestió Econòmica de Plans i Programes


Caps de Departament

Esther Bañeres

Administratiu


Alegria Sarrado

Comerç i Màrqueting


Miquel Borràs

Electricitat


Juanjo Martínez

Energies Renovables


Montse Rebate

Formació i Orientació Laboral


Montse Caufapé

Idiomes


Pepita Oms

Química


Montse Bañeres

Seguretat i Medi Ambient