Organigrama de l'Escola del Treball

Organigrama ET color

Equip Directiu

Neus Caufapé

Directora


Ramon Serrando

Secretari


Olga Castilla

Cap d'Estudis


Paco Gonzalez

Coordinador Pedagògic


Mercè Sanjuan

Administradora


David Saura

Cap d'Estudis Adjunt


Caps d'Àrea

Olga Garcia

Activitats i Presència Digital


Gemma Santfeliu

Biblioteca


Àngels Palací

Borsa de Treball


Hèctor Verdés

Dual


Marta Carnicé

Emprenedoria


Jordi Cabestany

Grup Experimental Plurilingüe


Miquel Sànchez

Mobilitat


Pepita Oms

Qualitat


Sílvia Guallar

Suport a la Tutoria


Isabel Perea

Transferència del coneixement


Esther Bañeres

Orientació


Coordinacions

Emili Cruz

FP


Ramon Segarra

Informàtica


Núria Queralt

Riscos Laborals


Caps de Departaments

Antònia Regué

Administratiu


Alegria Sarrado

Comerç i Màrqueting


Miquel Borràs

Electricitat


David Castarlenas

Energies Renovables


Montse Rebate

Formació i Orientació Laboral


Montse Caufapé

Idiomes


Rosa Pujol

Química


Montse Bañeres

Seguretat i Medi Ambient