Paco Gonzalez

Direcció en cap


Ramon Serrando

Direcció executiva


Mercè Sanjuan

Direcció executiva


Jordi Ruiz

Direcció operativa


Olga Castilla

Direcció d'innovació


David Saura

Direcció de comunicació i promoció


Coordinacions i responsables d'àmbit

Neus Marsellés

ACTIC


Jordina Llaberia

Activitats curriculars


Juan Fuentes

Benestar digital


Annabel Mateu

Benestar emocional


Camil Bustamante

Biblioteca


Maribel Badia

Borsa de Treball


Núria Bellmunt

Desenvolupament sostenible


Pilar Palau

Emprenedoria


Juanjo Martínez

Estratègia i serveis digitals


Dani Escuer

Innovació


Sílvia Guallar

Impuls del canvi


Rosa Capdevila

Impuls idiomes


Eva Marimon

Impuls idiomes


Cristina Badia

Internacionalització


Olga Garcia

Presència digital


Puri Casterà

Qualitat i gestió ambiental


Albert Leal

Seguretat i salut


Annabel Mateu

Tutoria GM


Gemma Claverol

Tutoria GS


Caps de Departament

Laura Bou

Administratiu


Alegria Sarrado

Comerç i Màrqueting


Artur Guillamet

Electricitat


Virginia Godia

Energies Renovables


Montse Rebate

Formació i Orientació Laboral


Montse Caufapé

Idiomes


Teresa Olomí

Itinerari Formatiu Específic (IFE)


Pepita Oms

Química


Ramon Anguera

Seguretat i Medi Ambient


Escola del Treball