El BID (Base Integral de Dades), és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional.El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament. El QBID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents. Podeu accedir a l’entorn, clicant les imatges que teniu a la vostra dreta.

Qbid web2
Qbid android app2

Alumnat

Qbid ios app2

Alumnat

Escola del Treball