Curs d’accés a cicles de grau superior (CAS)

missatge clau acces no btx
missatge clau futur cfgs
missatge clau 700h

El curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior s’adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic (CFGM).

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

 • El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la especifica.
 • L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part especifica.

Matèries de la part comuna

 • Llengua catalana (3h/setmana)
 • Llengua castellana (3h/setmana)
 • Llengua anglesa (5h/setmana)

Matèries de la part específica

 • Matemàtiques (obligatòria) (4h/setmana)
 • Química-Biologia (per a l’opció cientificotecnològica)  (4h/setmana)
 • Economia d’empresa (per a l’opció humanística i social)  (4h/setmana)

La correspondència entre les famílies professionals i les matèries de la part específica es troba en l’annex 4 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny.)

La superació del curs permet l’accés directe als cicles formatius de grau superior. En el procés de preinscripció, als cicles formatius de grau superior, les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

 • En primer lloc l’alumnat procedent de la mateixa família professional que ha cursat l’opció prioritària.
 • En segon lloc l’alumnat procedent d’una altra família professional que ha cursat l’opció prioritària.
 • En tercer lloc l’alumnat procedent de la mateixa família professional que no ha cursat l’opció prioritària.
 • En quart lloc l’alumnat procedent d’una altra família professional que no ha cursat l’opció prioritària.
tenim formacio
portes obertes3
mes info
Escola del Treball