Gran Turismo

Gran Turismo (GT) és una sèrie de videojocs de curses produïda per a la Sony Playstation. Tots els videojocs, en el seu moment, van mostrar un gran detall en la simulació de la física del maneig en conducció i una gran quantitat de vehicles, gairebé tots reproduccions amb llicència de cotxes reals. El detall gràfic dels vehicles va ser igualment realista i precisa. El Gran Turismo original va ser el videojoc més venut fabricat per a la Playstation original, i les seves versions següents han obtingut també molt èxit.

El joc està plantejat en mode torneig de dos jugadors/es (1 Vs 1). Cada jugador/a competirà contra un altre al millor de 3 partides. El participant guanyador/a passarà a la següent ronda. 

Les semifinals i finals, en cas de disposar de temps, es faran al millor de 5 partides.

L’organització de l’ETGAMES publicarà els jugadors/es que han de competir i l’ordre en que ho faran. La no presentació d’un jugador/a en el moment de la competició implica la pèrdua del torneig i la eliminació definitiva.

 

Les regles són molt elementals i podrien no recollir totes possibles situacions i per això preguem per tal que l’ètica i el sentit comú ens il·luminin.

L’organització pot ampliar, reduir o modificar les següents indicacions si ho considera necessari per garantir el desenvolupament del torneig.

Tots els participants hauran de respectar el material utilitzat i es deuran evitar els moviments i gestos bruscos..

En general, no es permet desconcentrar, molestar o dificultar el joc d’un participant quan competeix. Cal respectar el joc de tothom.

No es permeten complements acoblats als comandaments.

Torneig

Competició en format de torneig
Es faran 3 partides per ronda d’un màxim de 2 jugadors/es
El jugador/a que puntua més amb la suma de les tres partides passa a la següent ronda.

Si vols practicar pel torneig necessites disposar de la plataforma PS4 i el joc Gran Turismo 6.

 

 • En aquest torneig podran participar les persones que pertanyin a la comunitat educativa de l’institut Escola del Treball de Lleida amb els següent perfil de la comunitat educativa:
  • Alumnat
  • Professorat (i familiars)
  • Pares i mares
 • L’organització del torneig pot decidir no admetre una persona en la competició per motius disciplinaris o d’altres.
 • El torneig pot admetre un màxim de 32 persones participants
 • L’ordre de recepció de les inscripcions determinarà l’admissió. Si es reben més sol·licituds aquestes passaran a formar par de la reserva i, en cas de vacants, podran entrar en la competició respectant l’ordre d’inscripció.
 • Per participar s’ha d’omplir i trametre el següent formulari d’inscripció:

Enllaç al formulari

 • La no presentació el dia de la competició implicarà l’expulsió del torneig i s’oferirà, per ordre de llista de reserva, la possibilitat d’ocupar aquest lloc a un altre jugador/a.
Escola del Treball