Manual d'imatge corporativa

LOGOTIP

VARIANTS DEL LOGOTIP A UNA TINTA

PLANTILLES DE PRESENTACIÓ

Presentació Regular de Google Drive

Presentació regular en PowerPoint

Presentació Alternativa de Google Drive

PAPERERIA

Carpeta per a impressió en A3

COLORS CORPORATIUS

#15549c

#15a

teal

CMYK(96,75,7,1)

RGB(21,84,156)

#1c8841

#294

seagreen

CMYK(85,23,100,8)

RGB(28,136,65)

#d88d30

#e93

peru

CMYK(14,49,96,1)

RGB(216,141,48)

TIPOGRAFIA CORPORATIVA RECOMANADA

Montserrat

Regular

Montserrat_Regular

Negreta (Bold)

Montserrat_Bold

Cursiva (Italic)

Montserrat_italic
Descarregat la font tipogràfica

TIPOGRAFIA CORPORATIVA ALTERNATIVA

Verdana

Regular

Verdana_Regular

Negreta (Bold)

Verdana_Bold

Cursiva (Italic)

Verdana_Italic
Descarregat la font tipogràfica

TIPOGRAFIA DEL LOGOTIP

KaratMedium