Què estudio?

Com ho puc fer?

Què faig?

Quines opcions tinc?

Faré una bona elecció?

En el mapa del sistema educatiu pots consultar la possibilitat de cursar diferents ensenyaments per arribar a aconseguir els teus objectius professionals.

En els diferents apartats del mapa interactiu hi trobaràs tota la informació que necessites per construir el teu itinerari formatiu. Hi juguem?

Explorem possibles supòsits

ESO-PA-GM

He aprovat l’ESO i ara que puc continuar estudiant?

Doncs com pots veure en tens moltes opcions. Les mirem totes?

 

Tinc aprovada l’ESO i vull fer un cicle formatiu

He aprovat l’ESO i vull continuar la meva formació en la Formació Professional. Anem a estudiar que és i que pots fer i on.

La Formació Professional és una formació orientada no només a l’aprenentatge de coneixements sinó, sobretot, a desenvolupar competències laborals i tasques tècniques. Per tant, la Formació Professional es defineix com la formació necessària per a adquirir les competències professionals característiques d’una titulació/ocupació concreta, a més de comprendre l’organització i les especificitats del sector o ofici corresponent. Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti a l’alumnat incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta. Les matèries i el mètode amb que s’estudia en els CFGM estan relacionats amb la pràctica professional.
Què més he de conèixer del Cicles Formatius de Grau Mitjà?

  • Durada: els títols LOE tenen una durada de 2000h, repartides en dos cursos lectius.
  • Pràctiques en empreses: aproximadament 400h d’estada en un centre de treball.
  • Titulació: Tècnic/a en…

Per saber quina és la competència professional que s’adequa més a les teves necessitats i interessos, et proposem que facin aquests qüestionaris “Conec els meus interessos” que et permetran conèixer els teus interessos, capacitats, aptituds i la realitat del mercat laboral. És el primer pas per anar definint el teu projecte de vida i el teu futur professional.

Quins cicles de Grau Mitjà es fan a l’Institut Escola del Treball?

vull_CF-GM

Vull fer un cicle formatiu de grau superior

Si tens un cicle de Grau Mitjà, la prova d’accés a cicles de Grau Superior superada o un batxillerat i vols continuar la teva formació, la Formació Professional de Grau Superior és la teva opció. Anem a estudiar que és i que pots fer i on.

La Formació Professional és una formació orientada no només a l’aprenentatge de coneixements sinó sobretot, a desenvolupar competències laborals i tasques tècniques. Per tant, la Formació Professional es defineix com la formació necessària per a adquirir les competències professionals característiques d’una titulació/ocupació concreta, a més de comprendre l’organització i les especificitats del sector o ofici corresponent. Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti a l’alumnat incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta. Les matèries i el mètode amb que s’estudia en els CFGS estan relacionats amb la pràctica professional.

Els cicles de Grau Superior concretament, són un conjunt d’ofertes formatives reglades que proporcionen una formació professional amb la qualificació necessària per desenvolupar funcions tècniques i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.

Què més he de saber dels Cicles Formatius de Grau Superior?

  • Durada: els títols LOE tenen una durada de 2000h, repartides en dos cursos lectius
  • Pràctiques en empreses: aproximadament 400h d’estada en un centre de treball

Per saber quina és la competència professional que s’adequa més a les teves necessitats i interessos, et proposem que facin aquests qüestionaris “Conec els meus interessos” que et permetran conèixer els teus interessos, capacitats, aptituds i la realitat del mercat laboral, és el primer pas per anar definint el teu projecte de vida i el teu futur professional.

Quins cicles de grau mitjà es fan a l’Institut Escola del Treball?