Pagament del 2n termini

Matrícula CFGS

> Si he fraccionat el pagament, quin import he d'ingressar en el 2n termini?

IMPORT A INGRESSAR 2n TERMINI (setembre) = 50% PREU PÚBLIC

PREU PÚBLIC: taxa de la Generalitat de Catalunya que pot estar subjecta a bonificacions o exempcions

Cal ingressar l’import del 2n termini de l’1 al 5 setembre de 2022. Després de fer l’ingrés del 2n termini cal enviar el justificant de pagament al correu electrònic secretaria@escoladeltreball.cat

En cas que no es faci el pagament en el termini indicat, es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L’alumnat que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import ingressat en el primer termini.

> Com puc fer el pagament?

1. Mitjançant el Gestor de Pagaments disponible al web del centre (TPV) i una targeta de dèbit/crèdit de qualsevol banc (sense cobrament de comissions)

  • Entreu a https://tramits.escoladeltreball.cat/openpayments
  • Introduïu a “Concepte de pagament”: 2n pagament matricula GS i Nom i Cognoms de l’alumne que es matricula
  • Introduïu l’import del 2n pagament (50% de l’import del preu públic)
  • Introduïu el vostre correu electrònic
  • En finalitzar el pagament, us apareixerà el missatge “el pagament s’ha efectuat correctament” i rebreu al vostre correu electrònic el “comprovant de pagament” amb el “codi de verificació”. Aquest correu de justificació del pagament de la matrícula l’heu de reenviar a secretaria@escoladeltreball.cat

2. Mitjançant Transferència Bancària

  • Des del vostre banc, al compte: ES74 2100 0515 4202 0021 7655
  • Indiqueu a “Entitat”: 0372221 – INS ESCOLA DEL TREBALL
  • Introduïu a “Concepte”: 2n pagament matricula i el Nom i Cognoms de l’alumne que es matricula
  • Introduïu l’import a ingressar (50% de l’import del preu públic) i finalitzeu la transferència
  • Envieu, en format PDF, el resguard de la transferència bancària a secretaria@escoladeltreball.cat
Escola del Treball