Palabras cruzadas online

Palabras Cruzadas és un joc de taula, similar a l’Scrabble, de 2 a 4 jugadors o per parelles.

L’objectiu del joc és formar paraules utilitzant les lletres del teu taulell i les lletres ja col·locades al taulell de joc per sumar més punts que la resta de jugadors.

Aquest joc està acreditat per la Federació Internacional de Scrabble en Espanyol (F.I.S.E.).

El joc està plantejat en mode torneig de dos jugadors/es (1 Vs 1). Cada jugador/a competirà contra un altre. Així, el jugador/a que guanyi la partida passarà a la següent ronda.

L’organització de l’ETGAMES publicarà els jugadors/es que han de competir i l’ordre en que ho faran. La no presentació d’un jugador/a en el moment de la competició implica la pèrdua del torneig i la eliminació definitiva.

 

Les regles son molt elementals i podrien no recollir totes possibles situacions i per això preguem per tal que l’ètica i el sentit comú ens il·luminin.
L’organització pot ampliar, reduir o modificar les següents indicacions si ho considera necessari per garantir el desenvolupament del torneig.

En general, no es permet desconcentrar, molestar o dificultar el joc d’un participant quan competeix. Cal respectar el joc de tothom.

Torneig

 • Serà una competició en format de torneig.
 • Es jugaran rondes de partides de 2 de jugadors/es. 
 • El jugador que guanya la partida passa a la següent ronda

Regles del joc

A continuació trobaràs un enllaç on s’expliquen les regles del joc

Si vols practicar pel torneig segueix aquests passos:

Configuració del joc

 

 • Per jugar, cal fer registre. Aquest procés és el mateix per a qualsevol joc d’aquest web i es fa un sol cop.

 

 

 

 • Un cop registrat, accedir a “Torneos”.

 • Tria una taula i configura-la. Competició sense punts i 2 jugadors.

 • El teu contrincant ha d’entrar en la mateixa taula. A jugar!

 

 • En aquest torneig podran participar les persones que pertanyin a la comunitat educativa de l’institut Escola del Treball de Lleida amb els següent perfil de la comunitat educativa:
  • Alumnat i exalumnat
  • Professorat (i familiars)
  • Pares i mares
 • L’organització del torneig pot decidir no admetre una persona en la competició per motius disciplinaris o d’altres.
 • Per participar cada jugador/a ha d’omplir i trametre el següent formulari d’inscripció:

Enllaç al formulari

Escola del Treball