Revista Pi i Margall, 51

Salutació a la revista

Aquestes revistes, han estat fruit del treball de l’alumnat i del professorat del centre, i pretenen compartir amb tots vosaltres la feina feta, les experiències viscudes i els projectes realitzats durants els cursos escolars 2008-2013 i els veniders.

L’Institut Escola del Treball és una institució rica que va donar en el seu moment cabuda a alumnat de diferents etapes educatives, des de l’Educació Secundària Obligatòria fins al Batxillerat i el Cicles Formatius. És una institució diversa que forma persones amb l’objectiu que adquireixin les competències acadèmiques i professionals que els permetran accedir a altres estudis o a incorporar-se al mon laboral. I, finalment, és també una institució oberta al barri, a la ciutat i a les comarques veïnes, donant cabuda en els seus espais a la diversitat de celebracions i actes acadèmics i culturals, que sens dubte, la enriqueixen.

Es per aquest motiu, que us convido a conèixer de més a prop l’Institut Escola del Treball a través de totes i cadascuna de les pàgines d’aquests números de la revista Pi i Margall.

Salutació de la directora

Neus Caufapé Caufapé

Escola del Treball