CFGS Automatització i Robòtica Industrial

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes seqüencials programables
 • Sistemes de mesura i regulació
 • Sistemes de potència
 • Documentació tècnica
 • Informàtica industrial
 • Sistemes programables avançats
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Integració de sistemes d’automatització industrial
 • Projecte d’automatització i robòtica industrial
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial>
 • Verificador/a d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Tècnic/a en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic/a de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
 • Programador/a i controlador/a de robots industrials
 • Tècnic/a en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador/a de circuits i sistemes integrats en automatització industrial
Robotica titol i calendari
Robotica horari
Galeria Robotica
missatge clau Electricitat tec 4
missatge clau Electricitat laboral
missatge clau Electricitat 350
tenim formacio
portes obertes3
departament Electric