CFGS Energies Renovables


missatge_clau
missatge clau ER futur
missatge clau ER empreses
ER titol i calendari5
ER compactat calendari
galeria

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, promocionar instal·lacions, desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, i gestionar-ne i supervisar-ne el muntatge i el manteniment, i realitzar l’operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

 • Sistemes elèctrics en centrals
 • Subestacions elèctriques
 • Telecontrol i automatismes
 • Prevenció de riscos elèctrics
 • Sistemes d’energies renovables
 • Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge de parcs eòlics
 • Operació i manteniment de parcs eòlics
 • Projecte d’energies renovables
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Gestor/a d’operacions i manteniment en instal·lacions eòliques
 • Responsable de muntatge de parcs eòlics
 • Responsable de muntatge d’aerogeneradors
 • Especialista muntador d’aerogeneradors
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics
 • Promotor/a d’instal·lacions solars
 • Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
 • Muntador/a i operador/a d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Encarregat/da de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Encarregat/da de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Operador/a i mantenidor/a de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
tenim formacio
portes obertes3
departament ER
Escola del Treball