Rutes ambientals

📍 Aquest material ha estat elaborat per l’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’educació i control ambiental en el projecte 1: “Ruta ambiental”. Les rutes es posen a disposició de la comunitat educativa com a recurs per a possibles activitats educatives al medi.

Escola del Treball