Suport Digital individualitzat

El Suport Digital individualitzat és un servei que el centre ofereix amb la finalitat de:

  • Resoldre incidències de programari i maquinari del vostre equip portàtil
  • Assessorar-vos en l’ús d’aplicacions i recursos digitals a l’aula
  • Aconsellar-vos en l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals

Si necessiteu aquest servei cal que ompli el següent formulari:

Aquest suport es durà a terme en el nou espai digital que hem habilitat per a tal fi i que trobareu en el replà de la planta baixa de les escales que hi han a l’esquerra del vestíbul d’entrada i el farà el professorat de l’Àmbit de Benestar Digital els següents dies i hores de la setmana:

Un cop ompliu el formulari podeu anar a l’espai digital a rebre el suport en els dies i hores previstes en l’horari d’atenció.

ordinador04
Escola del Treball