Wii Sports

Wii Sports és un videojoc esportiu desenvolupat i produït per Nintendo com a títol de llançament per la consola de videojocs Wii. Quan compraves la teva Wii aquest videojoc anava inclòs i tota la família hi podia jugar. El videojoc és d’una col·lecció de simulacions de cinc esports, dissenyats per a demostrar capacitats i possibilitats del Wii Remote als nous jugadors. Els cinc jocs que s’inclouen són tennis, beisbol, bitlles, golf i boxa.

Demostra les teves habilitats amb aquest videojoc clàssic!

El joc està plantejat en mode torneig de dos jugadors/es (1 Vs 1). Cada jugador/a competirà contra un altre al millor de 3 partides. La competició està centrada en els jocs de boxa i tenis. Abans de començar es sortejarà el joc que es farà en la 1a partida. La 2a partida es farà amb l’altre joc. En cas l’empat en acabar les dues primeres partides, es farà una 3a partida de desempat sortejant de nou el joc amb la que es farà. El participant guanyador/a passarà a la següent ronda. 

Les semifinals i finals, en cas de disposar de temps, es faran al millor de 5 partides.

L’organització de l’ETGAMES publicarà els jugadors/es que han de competir i l’ordre en que ho faran. La no presentació d’un jugador/a en el moment de la competició implica la pèrdua del torneig i la eliminació definitiva.

 

Les regles són molt elementals i podrien no recollir totes possibles situacions i per això preguem per tal que l’ètica i el sentit comú ens il·luminin.

L’organització pot ampliar, reduir o modificar les següents indicacions si ho considera necessari per garantir el desenvolupament del torneig.

Tots els participants hauran de respectar el material utilitzat i es deuran evitar els moviments i gestos bruscos..

En general, no es permet desconcentrar, molestar o dificultar el joc d’un participant quan competeix. Cal respectar el joc de tothom.

No es permeten complements acoblats als comandaments.

Si vols practicar pel torneig necessites disposar de la plataforma Wii i el joc Wii Sports.

 

 • En aquest torneig podran participar les persones que pertanyin a la comunitat educativa de l’institut Escola del Treball de Lleida amb els següent perfil de la comunitat educativa:
  • Alumnat
  • Professorat (i familiars)
  • Pares i mares
 • L’organització del torneig pot decidir no admetre una persona en la competició per motius disciplinaris o d’altres.
 • El torneig pot admetre un màxim de 32 persones participants
 • L’ordre de recepció de les inscripcions determinarà l’admissió. Si es reben més sol·licituds aquestes passaran a formar par de la reserva i, en cas de vacants, podran entrar en la competició respectant l’ordre d’inscripció.
 • Per participar s’ha d’omplir i trametre el següent formulari d’inscripció:

Enllaç al formulari

 • La no presentació el dia de la competició implicarà l’expulsió del torneig i s’oferirà, per ordre de llista de reserva, la possibilitat d’ocupar aquest lloc a un altre jugador/a.
Escola del Treball