CFGS d’Administració i Finances gestió d’Assegurances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. Aquesta competència és veu complementada amb formació específica del sector de les assegurances.
La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Comunicació i Atenció al Client
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa
 • Ofimàtica i Procés de la Informació
 • Anglès
 • Gestió de Recursos Humans
 • Gestió Financera
 • Comptabilitat i Fiscalitat
 • Gestió Logística i Comercial
 • Simulació Empresarial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Projecte d’Administració i Finances
 • Tècnica d’Assegurances
 • Gestió d’Assegurances
 • Formació en Centres de Treball
 • Administratiu/va d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va financer/a
 • Administratiu/va comptable
 • Administratiu/va de logística
 • Administratiu/va de banca i d’assegurances
 • Administratiu/va de recursos humans
 • Administratiu/va de l’administració pública
 • Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
 • Tècnic en assegurances
 • Gestor de productes i serveis financers d’assegurances
 • Agent d’assegurances
AFGA titol
Horari-Calendari
info ambits professionals
info-díptic
tenim formacio
portes obertes3
departament administracio
Escola del Treball