CFGS de Química i salut ambiental

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat principalment en l’àmbit sanitari dins de l’àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l’administració nacional, autonòmica i local, en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient. Poden formar part d’equips d’inspecció sanitària, de laboratoris d’anàlisis, centres d’investigació, centres universitaris, explotacions agràries i empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d’altri, depenen jeràrquica i funcionalment d’un superior responsable i col·laboren, si escau, amb els responsables d’altres departaments. Quan treballen en l’àmbit de la salut, la seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració competent.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes de Gestió Ambiental
 • Educació per a la Salut i el Medi Ambient
 • Control d’Aigües
 • Control de Residus
 • Salut i Riscos del Medi Construït
 • Control i Seguretat Alimentària
 • Contaminació Ambiental Atmosfèrica
 • Control d’Organismes Nocius
 • Unitat de Salut Ambiental
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Projecte de Química i Salut Ambiental
 • Formació en Centres de Treball
 • Coordinador/a de sistemes de gestió ambiental
 • Programador/a d’activitats ambientals
 • documentalista ambiental
 • Tècnic/a de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…)
 • Tècnic/a de control de contaminació atmosfèrica
 • Tècnic/a de control de contaminació acústica
 • Tècnic/a de control d’organismes nocius
 • Tècnic/a en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat
 • Comercial de productes biocides i fitosanitaris
QSA Titol
ER compactat calendari
tenim formacio
portes obertes3
departament SMA