Emprenedoria

Que-h

A l’Escola del Treball apostem per fomentar l’esperit emprenedor dels joves a través d’accions que impliquin a tots els agents de la societat que ens envolta, professorat i personal del PAS, alumnes i empreses.
Entenen l’emprenedoria com una actitud que estimuli als nostres alumnes a obrir la seva ment i aprendre a observar el seu entorn a través d’una mirada diferent per passar de ser espectadors a activadors i prendre consciencia de les seves habilitats per poder-les utilitzar d’una manera més efectiva.

L’Institut Escola del Treball vol esdevenir un centre de referència a Lleida pel que fa a la Formació Professional. Així mateix vol ser un referent per a les empreses dels diferents sectors econòmics lleidatans establint vies de col·laboració conjunta
El centre aposta pel desenvolupament integral dels alumnes que aporti valor afegit a la formació que rebeu i que us permeti incorporar-vos amb èxit al mercat laboral. Per poder desenvolupar els projectes de transferència del coneixement en col·laboració amb les empreses de l’entorn cal entrenar les competències transversals.

Com-h

1.- La Roda de la Gestió del Talent

2.- Servei E-LAB (Servei de laboratory d’idees emprenedores)

 

Alumnat format en habilitats emprenedores complementaries

Guardons emprenedors en certamens locals o d'àmbit català

+ de 50 activitats de foment de l'Emprenedoria realitzades cada curs escolar

% del claustre format en competències transversals i habilitats emprenedores

2017

Premi a l’Emprenedoria

NetworkingF

La Roda de la Gestió del Talent representa una estructura d’accions / activitats que ens permet gestionar el talent dels nostres alumnes dels cicles formatius a través de DETECTAR, PROMOCIONAR i COORDINAR les potencialitats dels alumnes i la seva aplicació pràctica.

Les accions de la Roda de la Gestió del Talent estan agrupades en funció de la seva tipologia en 4 grups:

Accions de la Roda de la Gestió del Talent

Formació emprenedora per alumnes i professorat (Programa Píndoles emprenedores):

  • Curs d’habilitats emprenedores: 6 microtallers en 6 habilitats emprenedores (creativitat, gestió d’equips, esforç, comunicación i marca personal) adreçat als alumnes de 1r
  • Curs de “Gestió empresarial i autoconeixement”: 6 microtallers d’intel·ligència financera, metodología SCOPE, Pla d’empresa i avaluació de fortaleces adreçat als alumnes de 2n.

Els alumnes compten amb un CARNET DE L’EMPRENEDOR que bescanvien per un certificat oficial que acredita la formació rebuda.

Accions que impliquen estratègies de col·laboració i treball amb la metodología ABP, projectes, networking.. (quinzena del networking, semana de l’emprenedoria..)

Plataformes de visualització (participación en concursos i certàmens interns i externs)

Accions dirigides a incentivar l’ocupació (job dating)

Proporcionar als alumnes una formació 360º que IDENTIFIQUI i IMPULSI el vostre TALENT

Es forma als alumnes en:

  • Competències personals transversals mitjançant el programa ·Píndoles Emprenedores”
  • Competències tècniques transversals mitjançant els clinics de formació en noves eines I technologies

Alumnat assessorat (curs 2018/19)

Professorat destinat a la comissió d’emprenedoria

+ de 50 alumnes participants en el servei des del seu inici

Servei E-LAB (Servei de laboratory d’idees emprenedores)

És un servei destinat a fomentar i desenvolupar les idees emprenedores dels alumnes del centre amb l’objectiu d’apropar-los a l’entorn laboral fins aconseguir un projecte emprenedor viable.

Les línies d’actuació de l’e-lab són:

  • Banc de Projectes emprenedors: espai on adreçar els projectes emprenedors i estudiar la seva viabilitat amb l’objectiu de poder-los desenvolupar
  • Borsa d’idees emprenedores: espai on adreçar les teves idees de negoci i poder formar equips interdiciplinaris amb alumnes de diferents cicles formatius per tal d’endegar aquestes iniciatives i convertir-les en projectes emprenedors
  • Assessorament tècnic: tenir accés a un equip de professors i professionals especialitzats en diferents àrees encarregats d’assessorar-te I acompanyar-te en el desenvolupament del teu projecte emprenedor.

Si tens idees emprenedores i vols desenvolupar-les i/o compartir-les pots contactar amb la Comissió d’Emprenedoria que és l’encarregada de gestionar aquest servei. Aquesta Comissió està integrada per professors i professionals relacionats amb l’emprenedoria.

Fes click a sobre del següent bloc.