En aquest cas caldrà adjuntar al correu un escanejat del DNI de l’interessat, que ha d’estar vigent.

  • El certificat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic des del que s’ha fet la sol·licitud
Escola del Treball