La sol·licitud es pot fer per dues vies:
  • Personalment a la secretaria del centre amb el DNI.

En aquest cas caldrà adjuntar al correu un escanejat del DNI de l’interessat, que ha d’estar vigent.

Recollida:

El certificat s’ha de recollir a la secretaria de l’institut  passats 2 dies hàbils des de la seva sol·licitud.

Per confirmar que estigui preparat es pot contactar per telèfon 973231549,  o al correu electrònic secretaria@escoladeltreball.cat

En cas que una altra persona reculli el certificat en nom del sol·licitant, cal que aquesta presenti una autorització amb la signatura original de l’interessat. A més a més, la persona autoritzada s’haurà d’identficar amb el seu DNI original i vigent.  

Es pot utilitzar el «Model d’autorització per realitzar tràmits» que trobareu en aquesta pàgina.