CFGM de Fusteria i moble

missatge clau Fusta fabriquem
missatge clau Fusta estranger
350h

Aquests estudis capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en el centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau mitjà d’instal·lació i moblament (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGM de fusteria i moble pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGM d’instal·lació i moblament i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci.

 • Materials en fusteria i moble
 • Solucions constructives
 • Operacions bàsiques de fusteria
 • Operacions bàsiques de mobiliari
 • Control de magatzem
 • Documentació tècnica
 • Mecanització de fusta i derivats
 • Mecanització per control numèric en fusteria i moble
 • Muntatge de fusteria i moble
 • Acabats en fusteria i moble
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Operador/a de màquines fixes per fabricar productes de fusta
 • Operador/a de premses
 • Operador/a muntador/a de banc
 • Muntador/a acoblador/a d’elements de fusteria
 • Envernissador/a, lacador/a de banc
 • Responsable de secció d’acabats
FM-calen
Horari2
info ambits professionals
info-díptic
tenim formacio
portes obertes3
departament de fusta2