CFGS d’Administració i Finances

+400h
missatge clau estranger_erasmus
missatge clau Fusta 3x2

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Administratiu/va d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va financera
 • Administratiu/va comptable
 • Administratiu/va de logística
 • Administratiu/va de banca i d’assegurances
 • Administratiu/va de recursos humans
 • Administratiu/va de l’administració pública
 • Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
Mòduls professionals impartits en llengua anglesa:
 • MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • MP11 Simulació empresarial 
Alguna unitat formativa de:
 • MP3. Procés integral de l’activitat comercial
Així mateix, es duran a terme algunes activitats en llengua anglesa en els altres mòduls professionals del cicle.
Adm Fin
Horari-Calendari
info ambits professionals
info-díptic
tenim formacio
portes obertes3
departament administracio
Escola del Treball