El dia 9 de novembre de 2020, el Sr Cristian Cejas Acevedo, tècnic d’Ilersap,  ens va fer una classe teorico-pràctica sobre presa de mostres d’aigua.

Aquesta és la pràctica que ens endisa al P2: Anàlisi i Tractament d’aigües. Durant aquest projecte, l’alumnat de 1r curs del CFGS de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat recollirà i analitzarà diferents mostres d’aigua de la ciutat de Lleida per determinar les seves característiques microbiològiques i químiques.

Moltes gràcies Cristian, hem après molt !!!