El dia 18 de gener l’alumnat del CFGS Educació i Control Ambiental van participar en la sessió d’anellament d’ocells que va tenir lloc al Parc de la Mitjana.

En aquesta ocasió vam poder observar de ben a prop espècies piscívores com el blauet (Alcedo atthis) altres cantaires i omnívores com la Merla (Turdus merula) i les més nombroses aquest cop van estar les petites Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)