Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH)

El 27 de juliol es va confirmar l’adhesió de l’INS Escola del Treball de Lleida al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH).

Aquest programa es va posar en marxa l’any 2010, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya. El programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que, de manera voluntària, es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.

El centre, per a poder optar a l’adhesió, ha hagut de fer el càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que produeix (inventari inicial) i el plantejament de mesures concretes per a reduir-les en un període determinat.

Es poden consultar les organitzacions que formen part del Programa d’Acords Voluntaris, i els seus informes anuals, en aquest enllaç.

Tota la informació referent al funcionament del Programa d’Acords Voluntaris es pot trobar en aquest enllaç.