L’Escola del Treball ha participat els dies 30 i 31 de març de 2023 al Congrés Internacional de FP celebrat al pavelló de IFEMA a Madrid i organitzat pel Ministerio de Educación y FP (MEFP).

Les jornades han tingut diferents ponents per debatre sobre els diversos aspectes que influeix en el desenvolupament del projecte de la nova FP: Pilar Alegría, ministra d’Educació i FP; Margaritis Schinas, vicepresident de la Comissió Europea; Nicolas Schmit, comissari europeu d’Ocupació i Drets Socials i Paula San Luis, directora de CaixaBank Dualiza, entre d’altres.

L’Olga Castilla, en qualitat de cap d’estudis i coordinadora d’Emprenedoria i Orientació de l’Institut Escola del Treball (Lleida), ha col·laborat al “Panel III. La sostenibilitat a la FP” on ha incidit en la necessitat de centrar-nos en la capacitació dels estudiants que formem perquè l’exercici de les seves competències professionals sigui sostenible. Necessitem ciutadans sensibilitzats i formats”. Als Cicles Formatius en modalitat Cicles d’Alt Rendiment hem identificat els ODS que s’estan treballant en cada projecte.

La Sostenibilitat és un objectiu estratègic del centre. Per desenvolupar-ho hem d’establir accions a diversos nivells: el centre està certificat a la norma ISO 9001,45001,+400 E2CAT i en especial a la 14001 de gestió ambiental, des de juny de 2015, amb la voluntat de complir i transmetre a la comunitat educativa els següents objectius:

  • Eliminar o minimitzar els impactes ambientals de la vostra activitat: Els derivats de l’activitat dels laboratoris de química (residus perillosos, vessaments, emissió de gasos, etc.) i dels tallers de fusteria (residus, soroll, emissió de partícules, etc. .).) i també la generació i separació de residus del centre en general.
  • Compliment amb la normativa i requisits mediambientals reglamentaris (locals, nacionals)
  • Incorporar la racionalització de l’ús dels recursos (disminuint el consum d’aigua, paper, electricitat i gas)
  • Fomentar accions de sensibilització entre la comunitat educativa per a la protecció del medi ambient: creació a la web del centre d’espais de sensibilització i difusió; participació activa de l’alumnat d’ECA en el foment del respecte al medi ambient entre la comunitat educativa.

Tot això reforçant-ho amb la digitalització de l’Administració i incorporant la tecnologia digital a les aules. S’ha dut a terme una formació important durant el curs 22/23 adreçada al professorat i al PAS per incorporar les competències digitals que els permetin desplegar totes les accions.

Podeu ampliar la informació sobre el esdeveniment al l’enllaç següent: https://congresofp.es

URL Dia 30 de març (dijous):  https://youtube.com/live/S_YA21fHpXc

URL Dia 31 de març  (divendres ):  https://youtube.com/live/Gywo25I2r2c