El dia 20 de setembre l’alumnat i professorat dels CFGS Educació i Control Ambiental i Química i Salut Ambiental vàrem visitar l’empresa Ecobiogàs de Vila-sana, exemple d’Economia circular, que gestiona les dejeccions ramaderes de la seva explotació ramadera en una planta de biogàs annexa, obtenint-ne un fertilitzant orgànic de bona qualitat i metà que utilitzen per a la producció d’energia elèctrica en els motors de combustió instal·lats en la mateixa parcel·la.

Un exemple a seguir!

Gràcies a les seves explicacions hem entès el funcionament dels processos que hi tenen lloc.