El Departament d’Electricitat per impartir els seus cicles disposa dels següents espais:

  • Aula-taller Instal·lacions Elèctriques                     
  • Aula Infraestructures de Telecomunicacions                                                 
  • Aula-taller Electricitat – Domòtica           
  • Aula Cicle Superior de Robòtica
  • Aula de Màquines Elèctriques

Aquests espais compten amb l’equipament per a:

  • Construcció i muntatge de circuits elèctrics, quadres i instal·lacions automàtiques
  • Mesura, verificació i assaig de circuits elèctrics i electrònics
  • Assaig i regulació de màquines elèctriques
  • Mesura, ajust i assaig d’instal·lacions de so, telefonia, antenes TV, energia fotovoltàica, domòtica i automatització
  • Muntatge i programació de robots i sistemes automàtics industrials

Tots els espais disposen d’equipament informàtic per l’alumnat.

Cicles formatius de Grau Mitjà

Cicles formatius de Grau Superior

Equip humà

Empreses i entitats col·laboradores