L’alumnat dels cicles formatius de grau superior d’Educació i Control Ambiental i Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat va asistir  a la formació ofertada pel Servei de Biblioteca de l’ETSEAL (Escola Técnica i Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida).

Gràcies a l’Elionor i el Rodolf vàrem aprendre a consultar el catàleg de la UdL, a fer recerca en bases de dades específiques (DIALNET, AENORmas i ARANZADI) i a utilizar el gestor de referències bibliogràfiques MENDELEY.

Una formació molt útil per a poder treballar en els nostre projectes ABP!!!