Durant el primer trimestre del curs 2018-19, a la biblioteca hem fet la formació d’usuaris a  l’alumnat del primer curs de tots els cicles. Han vingut 20 grups (tots els primers de Grau Mitjà i Grau Superior, el CAS i el grup IFE).

Aquesta visita és l’acollida a la biblioteca de l’institut amb l’objectiu de donar a conèixer aquest servei i està organitzada per la coordinadora de biblioteca.

El contingut és el següent:

  1. Història i funció de la biblioteca. Ràtios d’assistència. Horari. Normes. Recursos.
  2. Com s’organitza el fons documental: Classificació Decimal Universal. A quins números trobaran les matèries del seu cicle. Publicacions periòdiques. Fons local.
  3. Espai virtual de la biblioteca: a través de l’espai que la biblioteca té a la pàgina web de l’institut podem accedir a l’Epergam (programa de gestió de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament) i consultar el fons documental.
  4. Préstec: Com funciona, codis d’usuaris, terminis.
  5. Durant la visita presentem a l’alumnat una selecció de llibres i revistes relacionades amb les matèries de cada cicle i també una selecció del fons antic.
  6. En sortir de la biblioteca l’alumnat pot mirar l’exposició temàtica mensual que hi ha a l’espai de difusió, just al davant de la biblioteca, a l’entrada de l’institut.