Durant el primer trimestre d’aquest curs, la biblioteca ha fet la formació d’usuaris a l’alumnat de primer curs de tots els cicles. Han estat un total de 20 grups (tots els primers de Grau Mitjà i Grau Superior) i 274 alumnes.

Aquesta visita és l’acollida a la biblioteca de l’institut amb l’objectiu de donar a conèixer aquest servei i està organitzada pel coordinador de biblioteca.

El contingut de la formació ha estat enguany diferent perquè els grups no han accedit a l’espai de la biblioteca sinó que ha estat el coordinador el que ha anat a les aules a fer la xerrada informativa que ha tractat els punts següents:

  1. Història i funció de la biblioteca. Horari. Normes. Recursos.
  2. Com s’organitza el fons documental físicament dins l’espai amb el visionat d’un document de video.
  3. Espai virtual de la biblioteca: a través de l’espai que la biblioteca té a la pàgina web de l’institut podem accedir a l’Epergam (programa de gestió de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament) i consultar el fons documental.
  4. Préstec: Com funciona, codis d’usuaris, terminis.