FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA-PÍNDOLES EMPRENEDORES 

CURS 2020/2021

La Comissió d’Emprenedoria ha programat per aquest curs un total de 12+2 píndoles emprenedores per a tot l’alumnat del centre.

Des del mes de setembre fins desembre s’han dut a terme les següents píndoles:

Formació centrada en l’autoconeixement i habilitats emprenedores per a  l’alumnat de 1r curs de CFGS.

  • píndola 1: 13 octubre (18-20h) i 14 d’octubre (9 a les 11h) (sessió de matí i tarda) “La gestió del canvi: treball de les nostres resistències personals. Del no puc al ho estic fent” . Ponent Òscar Becerril (Tactica 360)
  • píndola 2: 28 d’octubre (18-20h) i 5 de novembre (9 a 11h) (sessió de matí i tarda) “Marca Personal”. Ponent Xavier Roca/Montse Infante
  • píndola 3: 12 de novembre (16 a 18h). “Taller de negociació i relacions interpersonals”. Ponent: David Jorba

Formació centrada en la gestió d’empreses per a l’alumnat de 2n curs de CFGS.

  • píndoles 1, 2 i 3:  3,4 de novembre (16-18h), 5 de novembre de (18-20h). Tallers Pla d’Empresa I,II,III . Ponent: Marta Grañó
  • píndola 4: 15 de desembre (16 a 18h). Taller d’Intel·ligència Financera. Ponent: Marta Grañó

D’acord amb les orientacions de la Xarxa d’Emprenedoria de Catalunya “EmprènFP” aquesta formació es divideix en tres eixos:

Personal: Formacions que tenen com a objectiu l’autoconeixement i  la millora de les capacitats transversals de l’alumnat.

Emprenedores: Formacions que tenen com a objectiu dotar a l’alumne d’eines complementàries que l’ajudin en el seu recorregut emprenedor. Milloren la productivitat o el doten d’eines TIC. Desperten la seva creativitat i li donen mètode de treball.

Tècniques: formacions que tenen com a objectiu dotar a l’alumne d’eines complementàries que l’ajudin en el seu recorregut emprenedor.

Totes aquestes formacions seran reconegudes pel departament d’Ensenyament i GlobalLeida mitjançant un certificat en formació emprenedora.