L’alumnat de l’IFE en vendes i atenció al públic, han dut a terme el seu primer projecte amb metodologia ABP. En col·laboració amb els voluntaris del Bosquet de la Bordeta, els nostres estudiants han creat un passatge del terror. Aquesta iniciativa no només ha impulsat l’aprenentatge pràctic, sinó també ha ajudat a dinamitzar l’espai del Bosquet i col·laborar amb la comunitat.

El projecte va començar amb l’encàrrec de crear un passatge del terror al cor del Bosquet de la Bordeta per als veïns. Aquest enfocament va permetre als estudiants aplicar els seus coneixements en situacions reals.

Aquest projecte ha estat un èxit, amb un elevat nombre de visitants, més de 300 persones en els dos dies que va estar muntat. A més, de permetre un aprenentatge significatiu i desenvolupar habilitats de resolució de problemes, pensament crític i col·laboració, mentre contribuïen de manera positiva a la comunitat.